Nový Soutěžní řád a Prováděcí pokyny JO 2019, nová pravidla OB

V odkazech naleznete nový Soutěžní řád JO a Prováděcí pokyny k soutěžím JO platné pro rok 2019. Zároveň upozorňujeme na nová Pravidla orientačního běhu a doporučujeme jejich prostudování jak pořadatelům závodů, tak samotným závodníkům.

Nejvýznamnější změny a úpravy soutěžních dokumentů JO:

  • Zavedení kategorie H80 na oblastních závodech
  • Zkrácení směrných časů nejdelších kategorií u závodů na klasice a OM NOB
  • Zavedení povinného zkrácení druhých úsek štafet u veteránů o 20-30% oproti zbývajícím úsekům
  • Zrušení povinného zveřejnění výsledků u kategorií HDR a P – stačí uvést přehled startujících bez pořadí
  • Navýšení maximálních vkladů startovného
  • navýšení zvýšení maximálních vkladů při využití nové mapy

Nominační kritéria na LODM 2019

Srovnávací závody na LODM:
28. 4. – OŽ TJN klasická trať (Bramberk)
11. 5. – sprint při ČP štafet KSU (Šumperk)
26. 5. – OŽ STB krátká trať (Nový Bor)

Trenérská komise na základě výkonů ve srovnávacích závodech, průběžného umístění v ŽB Čechy východ a ŽB Čechy západ 2019, v OŽ Východočeské oblasti a OŽ Ještědské oblasti 2019, s přihlédnutím k dlouhodobé výkonnosti, vybere reprezentanty Libereckého kraje.

Trenérská komise: Marie Podrábská VLI; Magda Rýdlová TJN; Vlasta Zlesáková JIL

Pozvánka na setkání trenérů JO

Pozvánka na diskuzní setkání trenérů JO k diskuzi o zkušenostech a různých přístupech v tréninku zejména dorostu, ohlédnutí za fungováním SCD a SCM s přednáškou sportovního koučinku jednoho „biohackera“ a další.  Setkání se uskuteční 15.-16.12.2018 v hotelu Semerink v Janově nad Nisou. Jde o neformální setkání aktivních trenérů dorostu JO bez udělování trenérských licencí.

Seminář T3 je pak plánován na 15.-17.2.2019.

kalendář závodů JO 2019 – průběžný stav přihlášek

V odkaze naleznete průběžný stav přihlášek pořadatelů závodů  JO na rok 2019. Prosím oddíly a kluby, které mají zájem v příštím roce pořádat závody zařazené do soutěží JO, aby do 31.10.2018 zaslali na mail předsedy oblasti tyto informace:
Termín
Typ závodu
Měřítko a název mapy, rok vydání

Pro zájemce o pořádání některého z OM, připojuji termínová omezení:
OM sprint by se mělo konat do 27.4.2019
OM KT by se mělo konat do 28.4.2019