Krajský kartograf – změna

Od 1.1.2021 došlo ke změně na pozici krajského kartografa pro liberecký kraj, kterým se stal Ivoš Habán (ivos.haban@volny.cz)
Po 12 letech tuto pozici opouští Michal Žejdlík, kterému patří díky za dosavadní práci pro liberecký kraj. Michal zůstává krajským kartografem pro kraj ústecký.

oblastní termínovka 2021

Vzhledem k tomu, že svazová termínová listina 2021 má již konečnou podobu je možné dokončit termínovku oblastní. Zde naleznete aktualizovaný kalendář závodů na rok 2021 (aktualizace svazových závodů a zároveň přehled doposud oznámených pořadatelských úmyslů klubů v JO).

Prosím všechny pořadatele, kteří mají v úmyslu uspořádat některý ze závodů JO v roce 2021 o zaslání informací nejpozději do 31.1.2021:
Termín
Typ závodu
Měřítko, název a rok vydání mapy

Zároveň doporučuji již nahlášeným pořadatelům s dvojzávodem v jednom dni, aby zodpovědně zvážili, zda je reálné dva závody v jednom dni uspořádat při předpokládaném omezení počtu účastníků do 500 a případně rovnou nahlásili rozdělení závodů dvou dnů.

Pro zájemce o pořádání některého z OM, připojuji termínová omezení: OM sprint by se mělo konat do 2.5.2021 OM KT by se mělo konat do 16.5.2021 Krajské kolo Přeboru škol do 28.5.2021 OM klasika by se mělo konat do 27.6.2021 OM štafety – kdykoli v jarní části sezóny, případně do 26.9.2021

Vánoční orienťák v Jablonci

I přes letošní nepříznivou sezónu se pořadatelé MS 2021 pokusí uspořádat ještě jeden závod Běhej s mapou a to v Jablonci v neděli 13. prosince 2020.
Podmínky budou omezené, ale přijet, zaběhnout si krátký závod, dostat v cíli horký nápoj a doma porovnat mezičasy, to snad vše půjde. Navíc startovné je dobrovolné, přispět libovolným příspěvkem můžete na zajímavý charitativní projekt. Zázemí bude v areálu Kitlu (Pasířská 3299 / 60 na Žižkově vrchu v Jablonci nad Nisou), který je hlavním partnerem MS.
Informace najdete zde.

Zrušení dvojzávodu LIT

Vzhledem ke stávající vládním nařízením ruší vedení JO další dva závody, kde je JO pořádajícím orgánem, v těchto termínech:
7.11. oblastní žebříček LIT
7.11. oblastní žebříček LIT

Zrušení dvojzávodu TJN 24.10.2020

Vzhledem ke stávající vládním nařízením ruší vedení JO další dva závody, kde je JO pořádajícím orgánem, v těchto termínech:
24.10. oblastní žebříček TJN
24.10. oblastní žebříček TJN

Delegáti JO a LKS na Shromáždění sekce OB a Valnou hromadu ČSOS

Na termín 12.12. 2019 (sobota) od 10:00 je svoláno do Prahy (Strahov) Shromáždění sekce OB a následně od 13:00 hodin v témže místě pak Valná hromada ČSOS. Na programech obou zasedání budou mimo jiné volby předsedy a vedení sekce OB a také předsedy, výkonného výboru a kontrolní skupiny ČSOS. Za JO můžeme vyslat 4 delegáty, za LKS ČSOS pak 1 delegáta. Návrhy na delegáty obou shromáždění za JO a LKS zašlete do neděle 15.11.2020 na adresu předsedy JO.

Návrhy na kandidáty do orgánů sekce OB a ČSOS je potřeba učinit písemně na adresu sekretariátu svazu Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 resp. na email: csos@orientacnisporty.cz. Návrhy musí obsahovat jméno a příjmení, kdo návrh podává (případně které orgány svazu nominaci projednaly) a také z návrhu musí být zřetelné, zda navrhovaný s eventuální volbou souhlasí. Termín pro podávání návrhů kandidátů je stanoven do 27. 11. 2020 do 24,00 hod.

Zrušení závodu VLI 10.10.2020

Na základě Usnesení vlády ČR č. 958 o přijetí krizového opatření a Sdělení sekce OB 17/2020, ruší vedení JO závody, kde je JO pořádajícím orgánem, v těchto termínech:
10. 10. oblastní žebříček VLI
V případě, že to epidemiologická situace umožní, uskuteční se tento závod v pozdějším podzimním termínu.

Kalendář závodů 2021

V odkaze naleznete předpokládaný kalendář termínů závodů JO na rok 2021. Prosím oddíly a kluby, které mají zájem v příštím roce pořádat závody zařazené do soutěží JO, aby do 31.10.2020 zaslali na mail předsedy oblasti tyto informace:
Termín
Typ závodu
Měřítko, název a rok vydání mapy

Pro zájemce o pořádání některého z OM, připojuji termínová omezení:
OM sprint by se mělo konat do 2.5.2021
OM KT by se mělo konat do 16.5.2021
Krajské kolo Přeboru škol do 28.5.2021
OM klasika by se mělo konat do 27.6.2021
OM štafety – kdykoli v jarní části sezóny, případně do 26.9.2021

Zrušení závodu oblastního žebříčku 11.10.2020 FYD

Závod oblastního žebříčku na klasické trati, který měl uspořádat 11.10.2020 oddíl FYD se z technických důvodů neuskuteční. Celkově tedy podzimní termínovka čítá 10 závodů.

Úprava prováděcích pokynů k soutěžím JO 2020 v bodech 2.1; 2.2: „Do celkového hodnocení žebříčku bude započítáno šest nejlepších bodových výsledků každého závodníka.“
Úprava prováděcích pokynů k soutěžím JO 2020 v bodech 2.3; 2.4: „Pro celkový výsledek soutěže se započítává nejlepších šest výsledků každého družstva.“