Kalendář závodů 2021

V odkaze naleznete předpokládaný kalendář termínů závodů JO na rok 2021. Prosím oddíly a kluby, které mají zájem v příštím roce pořádat závody zařazené do soutěží JO, aby do 31.10.2020 zaslali na mail předsedy oblasti tyto informace:
Termín
Typ závodu
Měřítko, název a rok vydání mapy

Pro zájemce o pořádání některého z OM, připojuji termínová omezení:
OM sprint by se mělo konat do 2.5.2021
OM KT by se mělo konat do 16.5.2021
Krajské kolo Přeboru škol do 28.5.2021
OM klasika by se mělo konat do 27.6.2021
OM štafety – kdykoli v jarní části sezóny, případně do 26.9.2021

Zrušení závodu oblastního žebříčku 11.10.2020 FYD

Závod oblastního žebříčku na klasické trati, který měl uspořádat 11.10.2020 oddíl FYD se z technických důvodů neuskuteční. Celkově tedy podzimní termínovka čítá 10 závodů.

Úprava prováděcích pokynů k soutěžím JO 2020 v bodech 2.1; 2.2: „Do celkového hodnocení žebříčku bude započítáno šest nejlepších bodových výsledků každého závodníka.“
Úprava prováděcích pokynů k soutěžím JO 2020 v bodech 2.3; 2.4: „Pro celkový výsledek soutěže se započítává nejlepších šest výsledků každého družstva.“

Usnesení Valné hromady LKS ČSOS a Shromáždění JO sekce OB

V neděli 6.9.2020 proběhla v Bedřichově jednání Valné hromady LKS ČSOS a Shromáždění JO sekce OB. Usnesení z obou zasedaní naleznete zde:
USNESENÍ VALNÉ HROMADY LKS ČSOS ze dne 6.9.2020
USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ JO SEKCE OB ČSOS ze dne 6.9.2020

Aktualizovaná termínová listina závodů JO – podzim 2020

Byla zveřejněna podzimní termínová listina  závodů oblastního žebříčku JO a upravené prováděcí pokyny k soutěžím JO. Všechny závody jsou již zadané v ORIS.
Připomínám, že v kategoriích DH14 – 20 se budou z oblastního žebříčku letos vybíhat nejen licence B, ale i A licence pro rok 2021.

seriál závodů Běhej s mapou a Pekkomila 10.ročník

Oficiální závody v OB byly do 30.6.2020 zrušeny. Skupina orienťáků však připravila alternativu v podobě seriálu Běhej s mapou (https://www.behejsmapou.cz/) s různými omezeními (nebude se vyhlašovat, hygienická opatření atd.), které umožní závodění i v této trochu zvláštní době. Start bude vždy ve dvou vlnách – 10:00 a 14:00 a kapacita bude vždy max. 290 účastníků/vlna nebo podle aktuálních vládních nařízení.

Dva závody proběhnou i na území Ještědské oblasti na úplně nových mapách:

  • 6. června 2020 – Vrchbělá (informace zde: https://www.behejsmapou.cz/comp.php?id=1). Přihlášky budou spuštěné v pondělí 25. května od 20 hod.
  • 27. června 2020 – Tanvald (informace budou zveřejněné)

V neděli 7.6.2020 se uskuteční odložený 10. ročník novoborských štafet Pekkomila.

Pozvánka na Shromáždění JO a VH LKS ČSOS – odloženo

Vzhledem k aktuální situaci v ČR a zrušení oblastních závodů v první polovině měsíce dubna se i tato shromáždění odkládají. Termín konání bude upřesněn dle vývoje situace.

Pozvánka na Shromáždění JO a Valnou Hromadu (volební) Libereckého krajského svazu ČSOS.

Hledáme osobu pro funkci krajského kartografa pro Liberecký kraj

Jako každá veřejná funkce je i tato spojena s přehršlí radosti z vykonané práce a všeobecným uznáním okolí. Na poplácávání po ramenou dokonce i od neznámých lidí za dobře odvedené dílo si budete muset velmi rychle zvyknout.

Úkoly krajského kartografa stanovuje směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS:

Krajský kartograf plní úkoly určené mapovou radou, zejména:

  • řídí a eviduje mapovou činnost v krajském svazu a v prostorech na území kraje v souladu s touto směrnicí,
  • schvaluje přidělená evidenční čísla map vznikajících na území kraje,
  • schvaluje mapy na území kraje evidované v Centrální evidenci map,
  • předkládá ke schválení předsednictvu krajského svazu ČSOS zásady pro hospodaření s prostory na území kraje a řeší případné spory,
  • zodpovídá za soulad krajské a svazové evidence map a plnění povinností z ní vyplývajících pro vydavatele map v kraji,
  • vede evidenci map financovaných ze zdrojů krajského svazu,
  • je konzultantem aktivních kartografů na území kraje,
  • v určených termínech předává mapové radě požadované údaje a hodnocení mapové tvorby na území kraje.

Další informace je možné nalézt na stránkách mapové rady.

Zájemce prosím, aby se spojili s Tomášem Váchou. Michal Žejdlík bude jistě také ochotný podělit se o své zkušenosti s výkonem této funkce.