Povinné PCR testování závodníků před závody ČSOS

ČSOS dostal výjimku k pořádání závodů soutěží sekce OB a má v současné chvíli povolení uspořádat akce ve třech požadovaných termínech (víkendy) za podmínky, že všichni účastníci akce budou mít proveden platný PCR test na Covid-19 s negativní výsledkem. Závodníkům s právem startu v určených závodech nabízí možnost provedení testu na náklady ČSOS, kdy sběrné místo pro testované vzorky bude v Praze. Využít této nabídky není povinné, ale možné, kdo si chce udělat test jinde, tak si jej může nechat provést na vlastní náklady, s následným příspěvkem 350 Kč od ČSOS. Bližší podrobnosti k testování závodníků (a pořadatelů) před závody ČSOS jsou v manuálu pro testování (https://drive.google.com/file/d/1Fv7L0MkjPo-A7gnn7bqaDSVSQdizHQb_/view).

Jak postupovat pro otestování závodníků pro účast na závodech ČP a ŽA ve dnech 8.-9.5. (SJI):
1) Zájemci o testování (závodníci s právem startu přihlášení na závod) vyplní do pátku 30. 4. 2021 20hodin tento Google formulář (laboratoř Praha – BIOCEV).
2) Určený zástupce oblasti převezme na valné hromadě ČSOS dne 1.5. testovací sady k distribuci oblastním koordinátorům
3) Koordinátoři v oblasti/TSM/klubu (budou určeni v nejbližších dnech) provedou ve čtvrtek 6. 5. 2021 na určeném místě za osobní účasti testovaných závodníků odběr vzorku jejich slin pro otestování, každý odebraný vzorek označí registračním číslem závodníka. Následně koordinátor doručí veškeré vzorky pro otestování na příslušné sběrové místo (Praha 6.5. do 21:00), odkud poputují dál do laboratoře.
4) Každý testovaný účastník akce obdrží v pátek v podvečer SMS s výsledkem testů. Tuto SMS předloží spolu vyplněným formulářem selfreportingu (https://oris.orientacnisporty.cz/files/6139_bfcaf707b97596ba38e53382275b3b05.pdf, dokument je i v ORISu na stránce závodu) odpovědnému pořadateli na závodech (blíže bude uvedeno v pokynech k závodu).

Kontaktní osoby: BIOCEV – Praha – Alena Voborníková 770 131 208

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.