Delegáti JO a LKS na Shromáždění sekce OB a Valnou hromadu ČSOS

Na termín 12.12. 2019 (sobota) od 10:00 je svoláno do Prahy (Strahov) Shromáždění sekce OB a následně od 13:00 hodin v témže místě pak Valná hromada ČSOS. Na programech obou zasedání budou mimo jiné volby předsedy a vedení sekce OB a také předsedy, výkonného výboru a kontrolní skupiny ČSOS. Za JO můžeme vyslat 4 delegáty, za LKS ČSOS pak 1 delegáta. Návrhy na delegáty obou shromáždění za JO a LKS zašlete do neděle 15.11.2020 na adresu předsedy JO.

Návrhy na kandidáty do orgánů sekce OB a ČSOS je potřeba učinit písemně na adresu sekretariátu svazu Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 resp. na email: csos@orientacnisporty.cz. Návrhy musí obsahovat jméno a příjmení, kdo návrh podává (případně které orgány svazu nominaci projednaly) a také z návrhu musí být zřetelné, zda navrhovaný s eventuální volbou souhlasí. Termín pro podávání návrhů kandidátů je stanoven do 27. 11. 2020 do 24,00 hod.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.