Hledáme osobu pro funkci krajského kartografa pro Liberecký kraj

Jako každá veřejná funkce je i tato spojena s přehršlí radosti z vykonané práce a všeobecným uznáním okolí. Na poplácávání po ramenou dokonce i od neznámých lidí za dobře odvedené dílo si budete muset velmi rychle zvyknout.

Úkoly krajského kartografa stanovuje směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS:

Krajský kartograf plní úkoly určené mapovou radou, zejména:

  • řídí a eviduje mapovou činnost v krajském svazu a v prostorech na území kraje v souladu s touto směrnicí,
  • schvaluje přidělená evidenční čísla map vznikajících na území kraje,
  • schvaluje mapy na území kraje evidované v Centrální evidenci map,
  • předkládá ke schválení předsednictvu krajského svazu ČSOS zásady pro hospodaření s prostory na území kraje a řeší případné spory,
  • zodpovídá za soulad krajské a svazové evidence map a plnění povinností z ní vyplývajících pro vydavatele map v kraji,
  • vede evidenci map financovaných ze zdrojů krajského svazu,
  • je konzultantem aktivních kartografů na území kraje,
  • v určených termínech předává mapové radě požadované údaje a hodnocení mapové tvorby na území kraje.

Další informace je možné nalézt na stránkách mapové rady.

Zájemce prosím, aby se spojili s Tomášem Váchou. Michal Žejdlík bude jistě také ochotný podělit se o své zkušenosti s výkonem této funkce.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.