Rozpis

Byl vydán rozpis závodu.

První předzávodní bulletin se základními informacemi o závodě a jeho lokaci.