Maps

E1 long – cartographers Jaroslav Lamač, Zdeněk Sokolář, Aleš Hejna / course setting Jan Pavlovec
E2 middle – cartographers Jaroslav Lamač, Zdeněk Sokolář, Aleš Hejna / course setting Jaroslav Krejčí
E3 long – cartographers Zdeněk Sokolář, Jiří Vištejn / course setting David Nehasil
E4 middle  – cartographers Zdeněk Sokolář, Jiří Vištejn / course setting Matouš Karvánek
E5 long  – cartographer Zdeněk Sokolář / course setting Petr Karvánek

examples of new competition maps: