Informace k prezentaci

Vzhledem k dotazům na povinné odevzdání čestného prohlášení u prezentace doplňujeme, že akceptujeme i sken prohlášení (tedy členové klubu ho mohou zaslat svému vedoucímu, který je shromáždí, vytiskne a hromadně odevzdá u prezentace).