Bohemia orienteering bude

Závody Bohemia Orienteering 2021 se uskuteční v plánovaném termínu s možnými drobnými omezeními danými aktuální situací a platnými nařízeními ze strany vlády ČR.  Podmínkou pro účast bude odevzdání čestného prohlášení (o očkování, testování či prodělání nemoci Covid-19) u prezentace za každého jednotlivého účastníka. Pouze proti tomuto potvrzení budou vydána startovní čísla, bez nichž nebude umožněno nikomu odstartovat. Formulář čestného prohlášení bude zveřejněn 05.07.2021.

Informace k přihláškám a platbám: Do naplnění limitu počtu účastníků zbývá několik volných míst, poté bude možno se hlásit již jen pouze mezi náhradníky. Startovné a další související poplatky uhraďte na účet pořadatele dle rozpisu nejpozději do 25.6.2021. Po tomto datu budou neuhrazené přihlášky stornovány a naplněny náhradníky.  

.