Parametry tratí

Směrné časy, na které budu postaveny tratě jednotlivých etap.

Finální parametry tratí všech etapxls & pdf.