Výsledky z Bohemia Orienteering 2001 až 2013

Year E1 E2 E3 E4 E5 Celkové výsledky
2001 Výsledky E1 Výsledky E2 Výsledky E3 Výsledky E4 Výsledky E5 Celkové výsledky
2003 Výsledky E1 Výsledky E2 Výsledky E3 Výsledky E4 Výsledky E5 Celkové výsledky
2005 Výsledky E1 Výsledky E2 Výsledky E3 Výsledky E4 Výsledky E5 Celkové výsledky
2007 Výsledky E1 Výsledky E2 Výsledky E3 Výsledky E4 Výsledky E5 Celkové výsledky
2009 Výsledky E1 Výsledky E2 Výsledky E3 Výsledky E4 Není - Výsledky E5 Celkové výsledky
2011 Výsledky E1 Výsledky E2 Výsledky E3 Výsledky E4 Výsledky E5 Celkové výsledky
2013 Výsledky E1 Výsledky E2 Výsledky E3 Výsledky E4 Výsledky E5 Celkové výsledky