Areál pevných kontrol má za cíl přiblížit přírodu lidem a lidi přírodě

Přijměte pozvání do příměstských lesů v okolí Nového Boru a zkuste je navštívit trochu netradičně – cestou necestou. S pomocí speciální mapy, kterou využívají příznivci orientačních sportů, se můžete dostat do míst, kam by Vás běžné putování lesem asi nezavedlo. V lese je pro Vás připraveno 15 kontrolních stanovišť, ke kterým se můžete „promapovat“. Vyzkoušejte si to, kvůli čemu příznivci orientačních sportů brázdí svět. Je jen na Vás, kolik stanovišť najdete, půjdete-li sami či ve skupině a tempo, jakým své orientační dobrodružství absolvujete. Pro rodinu s dětmi to může být pěkná odpolední procházka, pro sportovce pak příležitost k poměření sil. Ať tak či tak, budete se pohybovat v přírodě a na čerstvém vzduchu.

Jak na to? Nejprve si vyzvedněte mapu, podle které budete postupovat. Mapy jsou k vyzvednutí zdarma ve všední dny v DDM Smetanka, v Turistickém informačním centru a v kanceláři ZŠ U Lesa. Na mapě najděte červený trojúhelník, označující místo startu – ve skutečnosti je to místo, kde je umístěna jedna ze dvou informačních tabulí –  přímo naproti vchodu do školní jídelny ZŠ U Lesa. A pak už je jen na Vás, jaké kontroly se pokusíte najít.

Kontroly jsou na mapě označeny červeným kolečkem. V terénu je místo kontroly označeno dřevěným kůlem vysokým zhruba 1m, označeným červenobílým lampionem – znakem orientačních sportů. Na druhé straně mapy najdete bližší popis kontrolních stanovišť – tedy konkrétní popis objektu, u kterého se kontrola nachází a také mapový klíč, abyste se dokázali v mapě orientovat.

Doporučení, zásady pro pohyb podle mapy.

Při pohybu podle mapy je vhodné dodržovat následující zásady:

  • Udržet kontakt s mapou, tj. neustále vědět kde se na mapě nacházím. Minimálně pak vědět, kde jsem naposled na mapě byl.
  • Mapu mít neustále otočenou ve směru postupu, tj. místo ke kterému se právě pohybuji mít na mapě dále od sebe.

Mapa pro orientační sporty

(po kliknutí ke stažení v pdf)

Mapa pro orientační sporty je nejpřesnější mapou dané oblasti. Mapy si většinou vytváří sportovci sami. Mapy jsou zpracovány podle mapového klíče IOF (Mezinárodní federace orientačního běhu). Oproti turistickým mapám je rozdíl ve využití tří barev (bílá, zelená, žlutá). Bílá a zelená barva představují les. Bílou se znázorňuje průchodný les, zelenou hustota lesa. Čím je zelená sytější, tím je les hustší, hůře průchodný. Žlutou barvou se znázorňuje otevřený prostor, pole, louky, paseky. Na mapě najdete daleko více terénních (jámy, rýhy apod.), objektových (posed, krmelec, studna, kámen) a porostových (hustota lesa, výrazné stromy apod.) detailů než na ostatních druzích map.

(po kliknutí ke stažení v pdf)

 

Všechny druhy map (turistické, autoturistické, atd.) mají sever na horním okraji mapy. Stejně tomu je i u map pro orientační sporty. Pro přesnou orientaci mapy na sever pomocí buzoly a zejména pak pro určení azimutu dalšího postupu jsou u map pro orientační sporty přes celou mapu nakresleny severojižní směrníky – modrá čára. Na severním konci může být pro rychlejší orientaci směrník ukončen šipkou. Směrník může být přerušen z důvodů čitelnosti dalších objektů v modré barvě.

 

 

 

Buzola
Buzola je jedinou technickou pomůckou, kterou mohou účastníci soutěže v některém z druhů orientačních sportů v průběhu soutěže používat. Delší strana základové desky, slouží ke spojení bodů pro určení azimutu. Čáry na otočné části buzoly ke srovnání se směrníky na mapě. Po určení azimutu k dalšímu kontrolnímu stanovišti pak šipka určuje směr postupu.

Pokud Vás kufrování (bloudění) v okolí Nového Boru zaujalo, přijďte si vyzkoušet orientační běh mezi nás:

 

V případě, že naleznete některou z kontrol poškozenou, oznamte nám to na výše uvedený e-mail. Děkujeme.

Zajímá Vás kde najdete další APK? Podívejte se na mapu …

Tento areál pevných kontrol pro orientační běh byl vybudován v roce 2012 ve spolupráci s Českým svazem orientačních sportů a za podpory MŠMT, Programu 5 – Organizace sportu.