Rozpis

Rozpis schválený soutěžní komisí.

Právo startu:
•  v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 držitelé soutěžní licence E, R, nebo A (ročníku narození 2006 a starší);
• v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 držitelé soutěžní licence B (ročníku narození 2005 a starší) a v celostátních soutěžích v roce 2019 skončili následovně:
– v žebříčku A obsadili první 3 místa mezi těmi, kteří nezískali licenci A
– v žebříčcích B v kategoriích D14 a H14 obsadili první 3 místa mezi těmi, kteří nezískali licenci A
– v žebříčcích B v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 obsadili první 2 místa mezi těmi, kteří nezískali licenci A
• v kategoriích D21 a H21 jsou umístěni v Rankingu k 31. 12. 2019 do 80. místa ;
• v kategoriích D21 a H21 členi reprezentačního družstva ČR dospělých (RDE, RDA, U23);
• v kategoriích D21 a H21 držitelé soutěžní licence E;
• v kategoriích D21 a H21 maximálně 10 nejlepších závodníků, kteří mají méně než 8 započtených závodů v Rankingu k 31. 12. 2019 a nemají dle předchozích bodů právo startu, ale mají součet dvou nejlepších bodových hodnot lepší než 80. závodník (pouze závodníci ročníku narození 1999 a starší)