Přihlášky

Soutěžní komise zveřejnila seznam štafet s právem startu v kategoriích MČR štafet.

Odkazy na seznam přihlášených v ORIS – štafety a kluby. Od této chvíle je možno se dohlašovat pouze mailem za dvojnásobné startovné a pouze do výše volných vakantů.