Pokyny

Pokyny pro účastníky ve formátu PDF. Vzhledem k tomu, že si většina tiskne již doma, nebudou pokyny součástí klubových obálek na prezentaci – budou zveřejněny pouze v centru závodu.

Nastudujte si řazení map ve výdejně:

vydejna-razeni-map