Zrušení závodu oblastního žebříčku 11.10.2020 FYD

Závod oblastního žebříčku na klasické trati, který měl uspořádat 11.10.2020 oddíl FYD se z technických důvodů neuskuteční. Celkově tedy podzimní termínovka čítá 10 závodů.

Úprava prováděcích pokynů k soutěžím JO 2020 v bodech 2.1; 2.2: „Do celkového hodnocení žebříčku bude započítáno šest nejlepších bodových výsledků každého závodníka.“
Úprava prováděcích pokynů k soutěžím JO 2020 v bodech 2.3; 2.4: „Pro celkový výsledek soutěže se započítává nejlepších šest výsledků každého družstva.“

Usnesení Valné hromady LKS ČSOS a Shromáždění JO sekce OB

V neděli 6.9.2020 proběhla v Bedřichově jednání Valné hromady LKS ČSOS a Shromáždění JO sekce OB. Usnesení z obou zasedaní naleznete zde:
USNESENÍ VALNÉ HROMADY LKS ČSOS ze dne 6.9.2020
USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ JO SEKCE OB ČSOS ze dne 6.9.2020

Aktualizovaná termínová listina závodů JO – podzim 2020

Byla zveřejněna podzimní termínová listina  závodů oblastního žebříčku JO a upravené prováděcí pokyny k soutěžím JO. Všechny závody jsou již zadané v ORIS.
Připomínám, že v kategoriích DH14 – 20 se budou z oblastního žebříčku letos vybíhat nejen licence B, ale i A licence pro rok 2021.

seriál závodů Běhej s mapou a Pekkomila 10.ročník

Oficiální závody v OB byly do 30.6.2020 zrušeny. Skupina orienťáků však připravila alternativu v podobě seriálu Běhej s mapou (https://www.behejsmapou.cz/) s různými omezeními (nebude se vyhlašovat, hygienická opatření atd.), které umožní závodění i v této trochu zvláštní době. Start bude vždy ve dvou vlnách – 10:00 a 14:00 a kapacita bude vždy max. 290 účastníků/vlna nebo podle aktuálních vládních nařízení.

Dva závody proběhnou i na území Ještědské oblasti na úplně nových mapách:

  • 6. června 2020 – Vrchbělá (informace zde: https://www.behejsmapou.cz/comp.php?id=1). Přihlášky budou spuštěné v pondělí 25. května od 20 hod.
  • 27. června 2020 – Tanvald (informace budou zveřejněné)

V neděli 7.6.2020 se uskuteční odložený 10. ročník novoborských štafet Pekkomila.

Pozvánka na Shromáždění JO a VH LKS ČSOS – odloženo

Vzhledem k aktuální situaci v ČR a zrušení oblastních závodů v první polovině měsíce dubna se i tato shromáždění odkládají. Termín konání bude upřesněn dle vývoje situace.

Pozvánka na Shromáždění JO a Valnou Hromadu (volební) Libereckého krajského svazu ČSOS.

Hledáme osobu pro funkci krajského kartografa pro Liberecký kraj

Jako každá veřejná funkce je i tato spojena s přehršlí radosti z vykonané práce a všeobecným uznáním okolí. Na poplácávání po ramenou dokonce i od neznámých lidí za dobře odvedené dílo si budete muset velmi rychle zvyknout.

Úkoly krajského kartografa stanovuje směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS:

Krajský kartograf plní úkoly určené mapovou radou, zejména:

  • řídí a eviduje mapovou činnost v krajském svazu a v prostorech na území kraje v souladu s touto směrnicí,
  • schvaluje přidělená evidenční čísla map vznikajících na území kraje,
  • schvaluje mapy na území kraje evidované v Centrální evidenci map,
  • předkládá ke schválení předsednictvu krajského svazu ČSOS zásady pro hospodaření s prostory na území kraje a řeší případné spory,
  • zodpovídá za soulad krajské a svazové evidence map a plnění povinností z ní vyplývajících pro vydavatele map v kraji,
  • vede evidenci map financovaných ze zdrojů krajského svazu,
  • je konzultantem aktivních kartografů na území kraje,
  • v určených termínech předává mapové radě požadované údaje a hodnocení mapové tvorby na území kraje.

Další informace je možné nalézt na stránkách mapové rady.

Zájemce prosím, aby se spojili s Tomášem Váchou. Michal Žejdlík bude jistě také ochotný podělit se o své zkušenosti s výkonem této funkce.

Informace o školení rozhodčích R3 a trenérů T3

Školení rozhodčích OB 3. třídy (R3)
Organizátor: ÚKS ČSOS
Datum: pátek 14.2. večer a v sobota 15.2.
Místo: Teplice

Školení trenérů OB 3. třídy (T3)
Organizátor: ÚKS ČSOS
Datum: sobota 1.2. a neděle 2.2.
Místo: Teplice

Rozpis a přihlášky na obě akce přes ORIS.