IOF symboly – interaktivní kvíz pro opakování

Mezinárodní označení symbolů popisujících kontroly v orientačním běhu

On-line interaktivní kviz pro opakování IOF symbolů.
Start

Výprava Dennis Toms — s obrázky od Steve Lang
Český překlad Nikolaj Jordanov
Komentáře/korektury: icd@fortnet.org