Pokyny

Pokyny pro závodníky – doc; pdf

plánky příjezdu a cílové louky