Upozornění k ubytování, platbám a přihláškám

Vzhledem k značnému zájmu o nouzové ubytování potřebujeme vědět, které kluby budou cestovat společně, abychom je umístili do stejného místa.

Na stránkách www.obhana.cz/prihlasky.asp doplňujeme postupně došlé platby – prosíme kluby, aby si platby zkontrolovaly (u některých klubů nesouhlasí platba s přihláškou)

Prosíme kluby, které přijedou vlastním autobusem, aby nám to nahlásily (v centru závodů jsou omezené možnosti parkování autobusů a bude třeba pro ně zajistit místo).