„Prostor údolíček v běhu času“

Přebor ČSR v NOB 1969
Buková 1971
Lucie 1978
Zaječák 1987
Kytlice WMOC 1998