Rozpis

R O Z P I S   ZÁVODU

Gigasport Český pohár 2010 (3. a 4. závod)
Žebříček A 2010 (5. a 6. závod), Žebříček B-Čechy 2010 (3. a 4. závod)
závod českého Rankingu 2010 s koeficientem 1,06
World Ranking Event (nedělní klasika)

DOC
Stáhnout ve Wordu

Datum konání: sobota 5.6.2010 závod na krátké trati
neděle 6.6.2010 závod na klasické trati
Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: klub OK Jiskra Nový Bor
Kategorie:
Gigasport Český pohár D/H 21E (nedělní závod součástí WRE)
Žebříček A D/H 16,18 a 20A
Žebříček B-Čechy D14-65B, H14-75B
Ostatní D/H 21A,B,C
D/H 12C
P3 (trať pro příchozí 3km) – sobota i neděle
P6 (trať pro příchozí 6km) – pouze neděle
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2010, v souladu s těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů.
Právo startu: dle platného soutěžního řádu a prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2010
Systém ražení: Sportident - možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den (nutno požádat v přihlášce)
Přihlášky: do 16.5.2010 online na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, neregistrovaní a cizinci na orienteering@ok-bor.cz (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu).
Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Na nedělní závod WRE závodníci D/H21E uvedou do poznámky svůj Ranking List Identifier (IOF Ranking ID) – pokud jsou již ve WRE hodnoceni!
Info, kontakt: www.ok-bor.cz/cp2010, orienteering@ok-bor.cz
Miroslav Beránek, mobil 606 733 349, byt 487 725 449
Vklady:
H/D 16-20A + H/D21 KT 140,- Kč klasika 170,- Kč
H/D 16-55B KT 130,- Kč klasika 150,- Kč
ostatní (krom DH21A,B,C) KT 70,- Kč klasika 70,- Kč
Závodníci přihlášení po termínu +100% (mimo P3 a P6).
Závodníci neregistrovaní pro sezonu 2010 v sekci OB platí +100% (mimo P3 a P6).
Úhrada: v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 4605824/0600, VS 6xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2010.
Prezentace: v sobotu 5.6.2010 od 10.00 do 12.00 hodin v centru (na shromaždišti)
výjimečně v neděli 6.6.2010 do 9.00 hod. tamtéž (bez možnosti dohlášek a změn)
Centrum: Velenice u Zákup – bude značeno ze Zákup od silnice Česká Lípa - Mimoň
Parkoviště: na označeném místě v obci Velenice u Zákup
Start:
intervalový v obou závodech sobota 00 = 13.00 hodin
neděle 00 = 9.30 hodin
Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště 700 m
shromaždiště – start do 2500 m
shromaždiště – cíl 0m
Ubytování (možno objednat u pořadatele, nutno mít vlastní dopravu):
  • nouzové v tělocvičně do 20 km od centra 60 Kč/os./noc
  • ubytovna 4km od centra (10x2L pokoj á 400 Kč, 3x 3L pokoj á 550 Kč, 6x 4L pokoj á 700 Kč, 1x apartmán pro 8 osob á 1500 Kč)
Požadavek nutno uvést v přihlášce a zaplatit současně se startovným!
Kontakty na další možnosti ubytování na lůžku (objednávejte sami individuálně):
  • hotel Kahan*** Česká Lípa – tel. 487 820 301 (2lůžkové pokoje, 385 Kč/lůžko/noc vč.snídaně)
  • hotel Diamo** Stráž pod Ralskem - tel.487 844 742 (2lůžkové pokoje, 150 Kč/lůžko/noc)
  • hotel Beseda** Mimoň – tel. 487 862 744 (160 Kč/lůžko/noc)
  • Tech.služby Jablonné v Podještědí (4 a 3lůžk. chaty na koupališti) – tel. 487 762 303
  • DDM Cvikováček - (chaty) – tel. 487 751 777 (p. Macela)
  • ubytovna fotbalistů ve Cvikově – tel. 602 192 446
  • ubytování pro náročnější přímo v centru závodů http://www.modrypes.eu/start_cz.htm
Mapy: 2 nové mapy, stav jaro 2010, autoři Lamač Jaroslav a Sokolář Zdeněk; mapový klíč ISOM 2000; vodovzdorně upravené
KT 1:10.000 e5m (všechny kategorie)
klasika 1:15.000 e5m (pro kategorie H/D 16-21) a 1:10.000 e5m (pro ostatní kategorie)
Terén: Členitý, s pískovcovými skalkami, kameny a s množstvím dalších detailů, poměrně hustá síť cest a pěšin, porosty poměrně dobře průběžné.
Protesty: doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl.26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Tomáš Vácha, Zahradní 1381, 473 01 Nový Bor.
Hlavní funkcionáři:
ředitel závodu Beránek Miroslav, R1
hlavní rozhodčí Vácha Tomáš, R1
stavba tratí Krejčí Jaroslav, R2 + Karvánek Petr, R1
Upozornění: Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele!

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 19.2.2010.


Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky

Navštivte romantický Máchův kraj v roce, kdy vzpomínáme 200 let od narození slavného básníka!

Novinky

6.6.2010

Zveřejněny Výsledky

31.5.2010

Přehledy plateb:
Sobota
Neděle

30.5.2010

Zveřejněny Pokyny

28.5.2010

Přidány parametry tratí
a startovky na sobotu

5.5.2010

Vážení závodníci, připravili jsme pro Vás malou ochutnávku toho, co Vás čeká na našich závodech v podobě ukázek nové mapy a fotogalerie z prostoru závodu.

14.3.2010

Přidán rozpis

14.3.2010

Stránky spuštěny

OK Jiskra Nový Bor

(c) Šimon Lomič