R O Z P I S   ZÁVODU
    
Gigasport Český pohár 2008 (3. a 4. závod)
Žebříček A 2008 (4. a 5. závod), Žebříček B-Čechy 2008 (3. a 4. závod)
závod českého Rankingu 2008 s koeficientem 1,08
 
závody na počest 90. výročí Rumburské vzpoury pod záštitou hejtmana Libereckého kraje

 
 
                Datum konání:                     sobota 7.6.2008 závod na krátké trati
                                                           neděle 8.6.2008 závod na klasické trati
 
           Pořadatelský orgán:             Český svaz orientačního běhu
           Pořadatelský subjekt:          sportovní klub OK Jiskra Nový Bor
          
Kategorie:                  Gigasport Český pohár          D/H 21 E,A,B,C
                                               Žebříček A                             D/H 16,18 a 20A
                                               Žebříček B-Čechy                  D14-65B, H14-75B
                                               Příchozí                                  P3 (trať 3km) – sobota i neděle
P6 (trať 6km) – jen neděle
 
Předpis:         Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu ČSOB v OB a Prováděcích předpisů
k soutěžím ČSOB 2008, v souladu s těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů.
 
           Právo startu: dle platného soutěžního řádu a prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB 2008
 
Systém ražení:           Sportident - možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den (nutno požádat v přihlášce)
Přihlášky:                  do 17.5.2008 v povinném formátu dle prováděcích předpisů ČSOB na orienteering@ok-bor.cz, výjimečně na fax 487 725 550 - elektronická přihláška je platná jen když pořadatel potvrdí její příjem
po termínu jen dle možností pořadatele a za dvojnásobný vklad (netýká se příchozích)
 
Info, kontakt:            www.ok-bor.cz/cp2008
                                   Miroslav Beránek, mobil 606 733 349, byt 487 725 449, e-mail: mir.beranek@quick.cz
                                  
           Vklady:                      H/D 16-20A + H/D21            KT 130,- Kč               klasika 160,- Kč
                                               H/D 16-55B                          KT 120,- Kč               klasika 140,- Kč 
                                               Ostatní                                               KT   70,- Kč               klasika   70,- Kč
 
Úhrada:         v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 4605824/0600, VS 6xxxx, přičemž xxxx je číslo
oddílu dle adresáře ČSOB 2008 – neuhrazené přihlášky nebudou zařazeny do losování
 
Prezentace:   v sobotu 7.6.2008 od 9.30 do 11.00 hodin v centru (na shromaždišti)
 
Centrum (shromaždiště):     Cvikov – od parkoviště bude značeno (jen pro pěší)
Parkoviště:                                        Cvikov – bude značeno od silnice č.13 Nový Bor - Liberec
 
Start:                          intervalový v obou závodech            sobota 00 = 12.00 hodin       
            neděle 00 = 9.00 hodin
Vzdálenosti:              parkoviště – shromaždiště do1600 m
                                               shromaždiště – start do 2 km
                                               shromaždiště – cíl 0m
Ubytování:     tělocvična 50,- Kč/osobu a noc – nutno uvést v přihlášce a zaplatit zároveň se vkladem
Zájemcům o ubytování na lůžku doporučujeme:
       - DDM Cvikováček - p. Macela (chaty + ubytovna) – tel. 487 751 777
                                           - ubytovna fotbalistů ve Cvikově – tel. 739 126 724
                                           - hotel Diamo** Stráž pod Ralskem (2lůžkový pokoj už od 345 Kč) – tel.487 844 742
                                           - internát SOUS Nový Bor - p. Toms - tel. 487 722 115
                                           - Tech.služby Jablonné v Podještědí (chaty na koupališti) – tel. 487 762 303
                                           - RS Škoda Auto Sloup v Čechách - tel. 487 753 292
 
Mapy:            2 nové mapy, stav jaro 2008, autoři Lamač Jaroslav a Sokolář Zdeněk; mapový klíč ISOM
2000; vodovzdorně upravené
KT                  1:10.000 E5m (všechny kategorie)
Klasika           1:15.000 E5m (H/D 16-21 + H35,40 a 45) a 1:10.000 E5m (pro ostatní   
                        kategorie)
 
Terén:            Typický pro CHKO Lužické hory – kopcovitý, místy značně členitý s množstvím kamenů,
srázků a dalších detailů, poměrně hustá síť cest a pěšin, místy horší průchodnost porostů.
 
Hlavní funkcionáři:              Ředitel závodu           Beránek Miroslav, R1
hlavní rozhodčí          Vácha Tomáš, R1
                                                           stavba tratí                  Karvánek Petr, R2 + Lamač Vratislav, R3
 
Upozornění: Závod se koná v CHKO Lužické hory, dodržujte všechny pokyny pořadatele i obecně platné
vyhlášky pro tuto oblast! Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen
s předchozím souhlasem pořadatele!
 
                                   Historie Rumburské vzpoury - http://mozek.cz/info/rumburk.
 
Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOB dne 8.2.2008.
 
 
 

 
 
 
Asociace tělovýchovných jednot
a sportovních klubů České republiky